การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดคลิกที่นี่