contents tab

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพ …
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กร …
รับสมัคร 1,016 อัตราโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T …
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุแ …
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปContinue …
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 …
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปContinue …
ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชากา …
ประกาศประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์Continue …
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภู …
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเ …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องจำลองหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลนาฝาย อำเภอ …
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัย …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกการช่วยเหลือคนไข้บาดเจ็บ ตำบลนาฝาย อำ …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบครึ่งตัว ตำบลน …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองสถานการณ์ติดตามสัญญาณชีพพร้อมภาคกระ …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นเด็กทารกเต็มตัวฝึกการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิ …
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Continue …
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Continue …
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Continue …
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Continue …
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใ …
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบ …
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.มหาวิทยาลัยร …
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Continue …
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Continue …
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลอง ตำบ …
youtube มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ