contents tab

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปContinue …
ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชากา …
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จริยธ …
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2565Continue …
ประกาศกำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปContinue …
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขยายเวลาส่งบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการและเสนอ …
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4Continue …
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3Continue …
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องจำลองหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ต …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมสำหรับเด็กนักศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ภายในม …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินหยอดเหรียญ ภ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริ …
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Continue …
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Continue …
youtube มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ