ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หัวข้อ การสอนออนไลน์ขั้นสูง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล หัวข้อ การสอนออนไลน์ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 เวลา  08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนต้นแบบฯ...
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หัวข้อ การสอนออนไลน์ขั้นสูง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 38 แห่ง เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1 และด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา...
Read More
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ประกาศผล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประกาศรายชื่อ-อวDownload กำหนดการปฐมนิเทศน์ เพิ่มเติมDownload
Read More
ประกาศผล

วันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก
Read More
วันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน Model ABC-6D สายตรงอธิการบดี

รายชื่อหน่วยงานที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่

.

ลิงก์ข่าว/หน่วยงานสำคัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด) ประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2562
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2563 ถาม-ตอบ-ข้อสงสัย-มหาวิทยาลัย Facebook (CPRU) CPRU Online Coursesประกาศ (covid-19)

ข่าว-กิจกรรมล่าสุด