contents tab

กำหนดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารContinue Reading …
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอการเสนราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาดContinue Reading …
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้แอดลายนิ้วมือ เข้าใช้ห้อง Co-Working & Learning Space …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยContinue Reading …
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างประเทศ …
ประกาศ-1258-เรื่อง-ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารContinue Reading …
ประกาศประกวดราคาจ้าง-รปภ.Continue Reading …
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาดContinue Reading …
ประชาสัมพันธ์จากงานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ …
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click……Continue …
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ …
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้แอดลายนิ้วมือ เข้าใช้ห้อง Co-Working & Learning Space …
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สามารถดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ …
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ …
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขยายเวลาส่งบทความวิจัย …
Continue Reading …
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอการเสนราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาดContinue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยContinue Reading …
ประกาศประกวดราคาจ้าง-รปภ.Continue Reading …
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาดContinue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย …
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย …
ร่างประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการทั่วไปContinue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์Continue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำContinue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน …
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสารและบริเวณอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินหยอดเหรียญ …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบริการจัดการน้ำเสีย ตำบลนาฝาย …
ประกาศประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์Continue Reading …
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน ตำบลนาฝาย …
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัยContinue Reading …
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ-นิติกรContinue Reading …
รายชื่อตำบลและตำแหน่งอัตราที่ว่างในตำบลต่างๆ ของโครงการ U2T for BCG มรภ.ชัยภูมิ …
รับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ …
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชากการศึกษา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์Continue …
รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างชาติ(รอบที่ ๒)Continue Reading …
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร …
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ …
youtube มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ