contents tab

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอการเสนราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาดContinue Reading …
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้แอดลายนิ้วมือ เข้าใช้ห้อง Co-Working & Learning Space …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยContinue Reading …
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างประเทศ …
ประกาศ-1258-เรื่อง-ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารContinue Reading …
ประกาศประกวดราคาจ้าง-รปภ.Continue Reading …
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาดContinue Reading …
กำหนดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารContinue Reading …
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอการเสนราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาดContinue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยContinue Reading …
ประกาศประกวดราคาจ้าง-รปภ.Continue Reading …
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาดContinue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย …
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย …
ร่างประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการทั่วไปContinue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์Continue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำContinue Reading …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน …
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสารและบริเวณอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินหยอดเหรียญ …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบริการจัดการน้ำเสีย ตำบลนาฝาย …
ประกาศประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์Continue Reading …
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน ตำบลนาฝาย …

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างประเทศ Announcement-1269-65-17november2022-Foreign-Employee-Recruitment-ฉบับอังกฤษ ประกาศฯ-1269-65-17-พ.ย.65-รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างประเทศ-ฉบับไทยContinue Reading …

ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์Continue Reading …

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading …

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัยContinue Reading …

รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างชาติ(รอบที่ ๒)

รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างชาติ(รอบที่ ๒)Continue Reading …

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading …

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชากการศึกษา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์Continue Reading …

รายชื่อตำบลและตำแหน่งอัตราที่ว่างในตำบลต่างๆ ของโครงการ U2T for BCG มรภ.ชัยภูมิ

รายชื่อตำบลและตำแหน่งอัตราที่ว่างในตำบลต่างๆ ของโครงการ U2T for BCG มรภ.ชัยภูมิ ตามไฟล์ที่แนบมาContinue Reading …

ประกาศเลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

รับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)(เพิ่มเติมรอบที่ 4)

รับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)(เพิ่มเติมรอบที่ 4)  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด>>คลิก -ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์   รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ฉบับภาษาอังกฤษ  รายละเอียด>>คลิก   ฉบับภาษาไทย   รายละเอียด>>คลิก แบบฟอร์มใบสมัคร>>คลิกContinue Reading …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด>>คลิก – ใบสมัครรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป Word  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

– ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ               รายละเอียด>>คลิก – ใบสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน Word …

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์   รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  รายละเอียด>>คลิกContinue Reading …

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ครั้งที่ 2)   รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศผลการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ครั้งที่ 2)  รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดคลิกที่นี่       แบบฟอร์มใบสมัครคลิกContinue Reading …

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจ้างปฏิบัติงาน ระยะที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจ้างปฏิบัติงาน ระยะที่ 2 รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ครั้งที่ 2) รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศผลการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศกำหนดรับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดรับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่องเลื่อนกำหนดรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่องเลื่อนกำหนดรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่องเลื่อนกำหนดรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่องเลื่อนกำหนดรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดคลิกที่นี่Continue Reading …

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรายละเอียดการสมัครคลิกที่นี่ Download ใบสมัครคลิกที่นี่Continue Reading …
youtube มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ