contents tab

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศา …
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภู …
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (แผนกอนุบาล)Continue …
กำหนดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารContinue …
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม …
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ตำบลนาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังห …
ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักว …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัย …
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e) …
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูม …
ร่างประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e) …
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาราชการทั่วไปContinue …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์Continue …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำContinue …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน ตำบลนาฝ …
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสารและบริเวณอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภั …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ภายในม …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินหยอดเหรียญ ภ …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบริการจัดการน้ำเสีย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง …
ประกาศประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์Continue …
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภู …
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเ …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องจำลองหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลนาฝาย อำเภอ …
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัย …
youtube มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ