contents tab

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ …
ประกาศการทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏช …
รายชื่อตำบลและตำแหน่งอัตราที่ว่างในตำบลต่างๆ ของโครงการ U2T forมรภ.ชัยภูมิ ตามไฟล์ที่แนบมา …
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพ …
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กร …
รับสมัคร 1,016 อัตราโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T …
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุแ …
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปContinue …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสารและบริเวณอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภั …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ภายในม …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริ …
ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินหยอดเหรียญ ภ …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบริการจัดการน้ำเสีย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง …
ประกาศประกวดราคาซื้อรถอเนกประสงค์Continue …
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภู …
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเ …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องจำลองหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลนาฝาย อำเภอ …
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัย …
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกการช่วยเหลือคนไข้บาดเจ็บ ตำบลนาฝาย อำ …
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Continue …
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Continue …
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Continue …
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Continue …
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.มหาวิทยาลัยร …
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Continue …
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Continue …
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุมคณะพยาบาลศ …
youtube มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ