Q&A

ช่องทางการติดต่อ

live massager Facebook
Line official

Q&A มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1. คำถาม : ค่าเทอมปีการศึกษา 2567 อยู่ที่เท่าไหร่ ?
คำตอบ : ค่าเทอมปีการศึกษา 2567 แบ่งตามคณะ ดังนี้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12,000 บาท
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ 10,500 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์ 45,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย!

2. คำถาม : มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหรือไม่ ?
คำตอบ : มีทั้งทุนแบบรายปีและทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา *เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยฯและผู้ให้ทุนกำหนด

3. คำถาม : มหาวิทยาลัยมีหอพักให้นักศึกษาหรือไม่ ?
คำตอบ : มี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชำระเพียงค่าประกันหอพัก 500 บาท ต่อปีการศึกษา ค่าน้ำค่าไฟจ่ายตามที่ใช้จริง

4. คำถาม : มหาวิทยาลัยมีรถรับส่งให้นักศึกษาหรือไม่ ?
คำตอบ : กรณีรถรับส่งโดยสารประจำทาง ยังไม่มีให้บริการ แต่มหาวิทยาลัยฯ มีบริการรถรับ-ส่งนักศึกษาระหว่างออกฝึกประสบการณ์ ไปราชการ ศึกษาดูงาน หรือออกพื้นที่ทำกิจกรรมในนามของมหาวิทยาลัย *เงื่อนไขพิจารณาตามความเหมาะสม

5. คำถาม : มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมหรือไม่ ?
คำตอบ : มี เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และยังมีชมรมนักศึกษามากกว่า 13 ชมรมรองรับทุกความสนใจ

6. คำถาม : มหาวิทยาลัยมีร้านอาหารให้นักศึกษาหรือไม่ ?
คำตอบ : มี ให้บริการที่อาคาร CPRU SMART COMPLEX อาหารสะอาด รสชาติอร่อย พื้นที่ให้บริการกว้างขวาง

7. คำถาม : มหาวิทยาลัยมีร้านสะดวกซื้อให้นักศึกษาหรือไม่ ?
คำตอบ : มี ให้บริการที่อาคาร CPRU SMART COMPLEX และยังมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ 7-Eleven ให้บริการในอาคารต่าง ๆ

8. คำถาม : มหาวิทยาลัยมีสถานที่ออกกำลังกายให้นักศึกษาหรือไม่ ?
คำตอบ : มี นอกจากสนามกีฬากลางแจ้งแล้ว ยังมีสนามกีฬาในร่ม อาทิ โรงยิมแบดมินตัน โรงยิมวอลเล่ย์บอล ยิมมวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น สระว่ายน้ำระบบโอโซน เครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ตลอดจนเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ชมทิวทัศน์รอบมหาวิทยาลัย

9. คำถาม : มหาวิทยาลัยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้นักศึกษาหรือไม่ ?
คำตอบ : มี แบบกลางแจ้ง มี CPRU SWAN LAKE ที่เป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนหย่อนใน เดิน วิ่ง ปั่น และฟังดนตรียามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขาสระหงส์ และ แบบในร่ม มีห้อง CO – Working & Learning Space แอร์เย็นฉ่ำ พื้นที่ใช้บริการหลากหลาย อินเทอร์เน็ตครอบคลุม

10. คำถาม : มหาวิทยาลัยมีบริการอื่นๆ ให้นักศึกษาหรือไม่ ?
คำตอบ : มี (1) บริการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. (2) เงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย (กู้ยืมฉุกเฉินไร้ดอกเบี้ย) (3) ศูนย์ DSS สำหรับนักศึกษาพิการ (4) ห้องให้คำปรึกษา ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (5) การหารายได้ระหว่างเรียน (6) ประกันอุบัติเหตุ (7) ตรวจสุขภาพนักศึกษา (8) ศูนยฺบริการสุขภาพ CPRU CARE