ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ “นายกอบชัย บุญอรณะ”