ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่ “นายกอบชัย บุญอรณะ”