มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Chaiyaphum Rajabhat University (CPRU)