ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Chaiyaphum Rajabhat University (CPRU)

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

มหาวิทยาลัย044 – 815111
FAX 044 – 815116
กองบริหารงานบุคคล044 – 815167
งานการเงิน044 – 815115
งานวิศวกรรม044 – 815198
งานนิติกร044 – 815104
งานสภามหาวิทยาลัย044 – 815139
งานพัสดุ044 – 815126
สำนักวิทยบริการ044 – 815138
สถานีวิทยุ044 – 853313
กองบริการการศึกษา044 – 815121