ประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ

การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย หยุดการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย หยุดการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีสิทธิใช้ “โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีสิทธิใช้ “โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มรภ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิและอบจ.ชัยภูมิ ร่วมปฎิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มรภ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิและอบจ.ชัยภูมิ ร่วมปฎิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการชุมชนต้านสุรา และทีมงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับรองคณบดี อาจารย์รัชวุธ สุทธิ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ต้านโควิด19

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการชุมชนต้านสุรา และทีมงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับรองคณบดี อาจารย์รัชวุธ สุทธิ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ต้านโควิด19