มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บริการรับจองให้เช่า-จำหน่ายชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บริการรับจองให้เช่า-จำหน่ายชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากล

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

ประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ

การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย หยุดการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย หยุดการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีสิทธิใช้ “โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีสิทธิใช้ “โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ