cpruadmin cpru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิContinue Reading

ประกาศขยายระยะเวลาการเสนอรายละเอียดประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Continue Reading

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามมวยพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิContinue Reading

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตำแหน่งนิติกร)Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)Continue Reading

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสารและบริเวณอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร CContinue Reading

ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อติดตั้งเครื่องเติมเงินหยอดเหรียญ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading