ข่าวประชาสัมพันธ์

– ข่าวมหาวิทยาลัยฯ

– ข่าวรับสมัครนักศึกษา

– ข่าวประชาสัมพันธ์

– ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

– ข่าวรับสมัครงาน

– ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ

– ข่าวบน Social facebook cpru

– ข่าวบน Social facebook ทะเบียน

– ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

– ข่าวงานกองทุนเพื่อการศึกษา