ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว