ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563