WALK-IN เข้ามาได้เลย! รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รับสมัครวันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2567 *เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็ม

💡WALK – IN เข้ามาได้เลย !
☁️ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
รับสมัครวันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2567
* เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็ม
💻📞 สอบถามการรับสมัคร งานวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 044-815111 ต่อ 1100,1107,1066 ในวันเวลาราชการ