งานกิจการนักศึกษา เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ