อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูยุคใหม่ ฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวลกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers) ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.