เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

เตรียมตัวให้พร้อม!! กับการเป็นเจ้าภาพ #การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ชัยภูมิเกมส์”

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 “บ้านเชียงเกมส์” และรับมอบธงสัญลักษณ์ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
(การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ