รับพรวันปีใหม่จากนายกสภาฯ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพร้อมกัน ณ อาคาร 9 ชั้น ร่วมรับพรปีใหม่ 2563 จากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัยฯทุกท่าน