มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCAS 63 ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันหรือ Admission 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCAS 63 ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันหรือ Admission 1
ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน2563
สมัครผ่านระบบ https://student.mytcas.com/ เท่านั้น
____
คลิกดูรายละเอียดที่ https://www.mytcas.com/universities/ รอบที่ 3
____
เปิดรับสมัครดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 20 คน
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน
4. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 10 คน
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 25 คน
6. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 10 คน
7. สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 20 คน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.