ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  รายละเอียด>>คลิก

ใบสมัครพนักงานประจำมหาวิทยาลัย   >>คลิก!