ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและนันทนาการสำหรับนักศึกษา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กีฬาและนันทนาการสำหรับนักศึกษา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิกที่นี่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.