สวัสดีปีใหม่ไทย 2563 ส่งความรักและห่วงใยมายังทุกท่าน จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ