ประกาศเลื่อนผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากเดิมภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.