เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวารสารวิชาการ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” รายละเอียดคลิกที่นี่

[featured-content-slider cat_id=”9″ slides_column=”4″ design=”design-1″ show_content=”false” display_read_more=”false” media_size=”large”]