แจ้งกำหนดการเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์จากงานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แจ้งกำหนดการเข้าหอพักนักศึกษา สามารถเข้าหอพักได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ภายในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.