(สยามรัฐ) รมว.อว. ลุยอีสานตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ม.ราชภัฏชัยภูมิ

ข้อมูลจากสยามรัฐออนไลน์
รมว.อว. ลุยอีสานตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ม.ราชภัฏชัยภูมิ

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง Co-Working Space สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง Co-Working Space สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565