รมว.อว. ลุยอีสานตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

รมว.อว. ลุยอีสานตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย