โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ประจำปีการศึกษา 2563

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก

ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563 คลิิก

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา คลิก

เรียน 3 ภาษา อังกฤษ ไทย จีน และเรียนกีฬากอล์ฟ พร้อมมีบริการจัดรถตู้รับ-ส่งอย่างดีและปลอดภัยเพื่อความสะดวกสบายและไว้วางใจ

วิดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและผลงานของโรงเรียนและเพื่อการศึกษา https://www.facebook.com/DCpru/videos/154193479346679/