วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารฯ ร่วมสักการะท้าวมหาพรหม และไหว้พระพุทธราชภัฎภูมิชัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมสักการะท้าวมหาพรหม และไหว้พระพุทธราชภัฎภูมิชัย เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.