รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยอาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.