ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา
ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ mytcas ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 และรายงานตัวระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2563 (รวมผู้ผ่านรอบที่ 1 ด้วย) รายละเอียดคลิกที่นี่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.