“ตู้ปันสุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมส่งต่อกำลังใจและเดินหน้าสู้ไปพร้อมกับคนไทยเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด-19

โดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งตู้ปันสุข เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส covid -19 ให้ผู้ที่เดือดร้อนมาเปิดหยิบของในตู้ไปใช้กินและใช้ในครอบครัว ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย   “หยิบไปแต่พอดี หากท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.