ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสารและบริเวณอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประมูลเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสารและบริเวณอื่นที่เกี่ยวกับเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  รายละเอียด>>คลิก