ประกาศการทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   รายละเอียด>>คลิก