ประกาศเลื่อนผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศเลื่อนผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากเดิมภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 รายละเอียดคลิกที่นี่่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.