การประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2563

ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.