ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ว CPRU โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีปฐมนิเทศภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.