พิธีปฐมนิเทศโครงการราชภัฏ “สร้างคน สร้างงาน” ร่วมกับ อว.

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ โครงการราชภัฏ “สร้างคน สร้างงาน” ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.