มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา พร้อมด้วยชาวบ้านนาฝาย ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ณ วัดรังษี บ้านนาฝาย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความผูกพันและใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.