มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่

CPRU-Smart Digital

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมด้านไอที CPRU-Smart Digital มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่


Smart Classroom

ห้องเรียนของคนรุ่นใหม่ Smart Classroom


Co-working and Learning Space

พิธีเปิดห้อง Co-working and Learning Space

ชมบรรยากาศห้อง – Co-working and Learning Space ทั้งหมด Click ที่นี่

บรรยากาศใหม่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ