มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 63

เมื่อวันพุธที่ 12 ส.ค. 63 ตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และพร้อมกับส่วนกลาง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) โดยมีตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วม ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี ร่วมกับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ/งานนิติการ/งานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานบริการการศึกษา/หน่วยตรวจสอบภายใน
เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วม ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี ร่วมกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ฯ/โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ/สถาบันวิจัยและพัฒนา/กองนโยบายและแผน
เวลา 15.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคล (ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมืองชัยภูมิ) ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วม ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี ร่วมกับบุคลากรคณะครุศาสตร์
เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรฯ ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วม ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ ร่วมกับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์/สำนักวิทยบริการฯ/นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพิ่มเติม>>คลิก
ภาพกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพิ่มเติม>>คลิก
ภาพกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรฯเพิ่มเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.