เชิญ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ