ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 (11)/2563

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 (11)/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2(11)/2563 ณ ห้องประชุมโกเมนชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยได้แจ้งเรื่องการจัดงานกีฬานักศึกษาฯ ระหว่าง วันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน 2563/อาจารย์และบุคลากรฯ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.