การประชุมหารือ การเปลี่ยนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะทำงานและบุคลากร ในการประชุมหารือ การเปลี่ยนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิและพิธีลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จาก 4 หน่วยงานดังนี้
1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
2. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
3. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
4. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.