กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบวิถี New Normal ในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการและนักศึกษาที่ดี และพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน จำนวน 69 ต้น เท่ากับพระชนมพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต (แผนกประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


ภาพกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่เพิ่มเติม>>คลิก
ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินเพิมเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.