ประกาศประกวดราคาซื้อจอ Interactive Touch ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจอ Interactive Touch ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิกที่นี่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.