ผลการคัดเลือกประกันภัยแบบกลุ่ม สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดคลิกที่นี่