โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก : ครอบครัวแหว่งกลาง

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยคณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก : ครอบครัวแหว่งกลางขึ้น เพื่อสร้างรูปแบบในการส่งเสริมทักษะชีวิต ต่อยอดต้นทุนอาชีพเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองในสังคมแหว่งกลาง โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องสัมมนาชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.