คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

Tel. 044-815111 ต่อ 6501/6503

Tel. 044-815111 ต่อ 6505

Tel. 044-815111 ต่อ 6506

Tel. 044-815111 ต่อ 6507

Tel. 044-815111 ต่อ 6509

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6508

Tel. 044-815111 ต่อ 1000

Tel. 044-815111 ต่อ 1100

Tel. 044-815111 ต่อ 6601

Tel. 044-815111 ต่อ 6106

Tel. 044-815111 ต่อ 1102

Tel. 044-815111 ต่อ 6606

Tel. 044-815111 ต่อ 4100

Tel. 044-815111 ต่อ 6700

Tel. 044-815111 ต่อ 3100

Tel. 044-815111 ต่อ 5100

Tel. 044-815111 ต่อ 1300

Tel. 044-815111 ต่อ 11100

Tel. 044-815111 ต่อ 4103

Tel. 044-815111 ต่อ 3200