ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ
ขั้นตอนที่ 2 เข้าร่วมห้อง LINE ตามลำดับที่แจ้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ –> http://eregis.cpru.ac.th/round5/index.php?op=linegroup

กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

งานบริการการศึกษา 044-815111 ต่อ 1100
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ http://regis.cpru.ac.th/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.