ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์เข้าพักในหอพักนักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Link : shorturl.at/fjS68

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.