มาตรการ วิธีการ ขับเคลื่อน CPRU ช่วงโควิด-19 “CPRU Fight COVID-19”

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ได้ให้สัมภาษณ์พร้อมตอบคำถามสื่อโทรทัศน์ (ช่่อง 7) ในเรื่อง มาตรการ วิธีการ ขับเคลื่อน CPRU ช่วงโควิด-19 “CPRU Fight COVID-19” ใน 3 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
2. มาตรการช่วยเหลือบุคลากร
3. มาตรการช่วยเหลือชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.